تنها مرکز دارای مجوز از وزارت صنعت در یادگیری ماشین و سیستمهای هوشمند در ایران

زمینه های فعالیت

شبکه های عصبی

هوش مصنوعی

بینایی ماشین

تعداد فارغ التحصیلان

تعداد پروژه ها

تعداد دانشجویان

تعداد مقالات